ParterapiLogo  

Skænderier

Hvordan opleves det at skændes?
En del af det at skændes er, at man som regel ikke synes man selv skændes, det er den anden der skændes. "Jeg siger jo bare min mening, og det skal der da være plads til". Så hurtigt handler skænderiet ikke længere om det man startede med at diskutere, men om hvis skyld det er at man skændes, og om hvem der opfører sig værst i skænderiet.

Noget vigtigt om skænderier er, at når man skændes prøver man at få den anden til at forstå noget som virkelig er vigtigt for én. Det er ikke sikkert man altid selv er helt klar over, hvad det nøjagtigt er, men man ved i hvert tilfælde at det er noget vigtigt. Måske er det noget som kun bliver taget op når man skændes og som man faktisk har brug for at tale om.

Noget andet vigtigt om skænderier er, at når først man er kommet ind i et skænderi kan man nemt blive fanget i det, og det er svært at komme ud igen. Skænderiet har sit eget forløb, et skridt fører uundgåeligt til det næste.

Hvad er det der foregår i et skænderi
Ifølge Daniel Wile (1993) er der 5 niveauer i et skænderi, og man glider umærkeligt fra det ene niveau ned på det næste.

Første niveau går ud på at man kritiserer den andens adfærd. Hun siger f.eks.: "hvorfor snakker du aldrig med mig?". Han forsvarer sig ved at sige: "Åh, hvad så med i går, da snakkede vi da en hel masse". Hvorpå hun fortsætter: "Kalder du det at snakke? Mens du så TV-avis?".

Andet niveau går ud på, at man kritiserer den andens følelser. Det kan lyde sådan her: "Hvorfor skal du altid være utilfreds og gå så højt op i om vi lige snakker hver dag?"
De fleste af os synes det er værre at få at vide hvad vi skal føle end hvad vi skal gøre, fordi vi kan ikke kontrollere hvad vi føler. Vi kan trods alt i nogen grad kontrollere, hvad vi gør.

Tredje niveau går ud på, at man kritiserer sådan som den anden er. Det kan lyde: "Jeg ville heller ikke være utilfreds, hvis du ikke var sådan en besværlig person".
Selvom vi sikkert ved, at det er skidt at "gå efter manden i stedet for efter bolden" så gør vi det alligevel. Og det får os viklet endnu længere ind i skænderiets dødedans.

Fjerde niveau går ud på at komme med negative tolkninger. F.eks.: "I virkeligheden er det din far du er vred på". Eller "Det er bare fordi du er præ-menstruel".

Eller, på femte niveau, man tolker den andens intentioner, f.eks.: "Du kan slet ikke klare at det går godt, du vil bare ødelægge alting".

Hvad gør par for at klare sig igennem skænderier?
Når man skændes, prøve man som regel at komme ud af den negative cirkel ved hjælp af forskellige reparationsforsøg. Det er de ting vi siger for at få styr på hvad vi taler om, for at holde en vis orden i hvem der taler, så man ikke afbryder hinanden for meget. Det er også de forsøg vi gør på at komme den anden i møde, at trække ting tilbage som man alligevel ikke mener, at sige undskyld til den anden. Det kan også være de forsøg man gør på at få stoppet samtalen og holde pause så man kan komme lidt til hægterne og holde hovedet klart.

Det vanskelige er at modparten ikke altid vil spille med på de forsøg man gør på at reparere på samtalen. Det er heller ikke sikkert man selv overhovedet opdager når den anden prøver på dette. Når den ene i en ophidset diskussion siger ‘Du afbryder mig', bliver det tit sagt med irritation i stemmen. Og så kan det være lettere at sige: ‘Ellers får jeg jo aldrig et ord indført' (og afvise reparationsforsøget), end det er at sige: ‘Nå, jamen hvad var det du ville sige' (og modtage reparationsforsøget). Når den ene siger: ‘Nå, men det må du så undskylde' (med irritation i stemmen fordi man jo er midt i et skænderi), kan det være lettere for den anden at sige: ‘Ja, det kan enhver jo komme og sige' (og afvise reparationsforsøget), end at sige: ‘Ok, det er jeg glad for at du siger'.
Den ene vigtige ting ved skænderier er at få dem til at stoppe, og et vigtigt redskab er at lægge mærke til den andens reparationsforsøg og tage imod dem. Og selvfølgeligt også selv at komme med reparationsforsøg. Den anden vigtige ting ved skænderier er at tænke over hvad der er for noget vigtigt den anden prøver at sige. Det er som regel først bag efter når man er holdt op med at skændes at man er i stand til det.

Hvad gør terapeuten ved par der skændes?
Terapeuten forsøger jeg for det første at holde lidt styr på det så terapien ikke bliver ødelagt. Dernæst ser terapeuten skænderiet som tegn på, at der er noget vigtigt de to mennesker prøver at sige til hinanden. Det er vigtigt at prøve at hjælpe parret med at få fat på, hvad dette vigtige mon er og at få det sagt på måder så den anden part er i stand til at høre det.

Læs mere om skænderier
Wile, D. (1993). After the fight. New York: Guilford Press.

 

Vil du vide mere om vores parterapi?
Send spørgsmål i en mail eller ring til 35263834