Svar på spørgsmål 4 om grundlæggende indstilling

Du har svaret at I ikke grundlæggende er positivt indstillede over for hinanden, eller du har svaret at det ikke er sådan at når den anden er negativ, opfatter I det som en begrænset undtagelse, fordi I ellers plejer at være positive over for hinanden.

En af vanskelighederne i parforhold kan være at man udvikler en grundliggende kritisk og negativ indstilling til den anden, som igen medfører en dårlig udvikling i forholdet. Man begynder altid at forvente noget negativt fra den anden, og man begynder at opfatte det positive partneren gør som undtagelser, eller man tror at han eller hun er bare sød fordi der ligger noget bag

Når denne indstilling først er begyndt at gennemtrænge parternes opfattelse af hinanden, så er forholdet på en risikabel vej. Det bliver svært at bruge hinanden som hjælp og støtte, fordi man ikke forventer at den anden faktisk vil være interesseret i at hjælpe eller støtte. Det bliver vanskeligt at interessere sig for den andens liv, fordi det mister mening at bruge denne interesse til noget positivt. Det bliver også vanskeligt at genopbygge tillid til hinanden.

Du kan læse mere om vanskeligheder i parforhold her

Hvis du og din partner er interesseret i et mere grundigt check-up, kan I lave en aftale med en af os. Læs nærmere her.

Tilbage til spørgeskemaet