Svar på spørgsmål 5 om konflikter

Du har svaret at ja til en eller flere af følgende udsagn:

Når den ene tager problemer op, føles det af den anden ubehageligt og kritiserende. I siger nedgørende ting til hinanden. I bruger tavshedsbehandling mod hinanden (går rundt og lader være med at tale sammen i en periode). I truer hinanden. Den ene eller begge tager ikke bare lidt af ansvaret for de problemer der kan opstå i jeres forhold. I mangler måder til at komme ud af den negative cirkel når jeres diskussioner bliver til skænderier. Det hænder at I bliver ophidsede og måske siger og gør ting I fortryder bagefter. Det er svært for jer at få talt om jeres uenigheder på en måde så I finder frem til kompromis’er som begge kan leve med.

Nogle af vanskelighederne i parforhold vedrører måden at håndtere de uenigheder der altid opstår i et forhold. For at det skal være en chance for at kunne diskutere uenigheder på en konstruktiv måde, er det vigtigt at den der starter med at tage emnet op, gør det på en tilstrækkelig venlig, eller blød måde. Det er også vigtigt at begge parter kan indse at de som regel har i hvert tilfælde en lille smule ansvar for at problemet er opstået, eller ikke er løst endnu. Alle par skændes en gang imellem. Som regel prøver begge parter i løbet af skænderier at gøre noget for at holde samtalen på ret spor og for at den ikke skal udarte til at blive alt for negativ. I nogle parforhold er det bare svært for den anden at gå med på sådanne forsøg på at reparere på samtalen. Nogle par har også meget svært ved at finde sig i den proces med at give sig på nogle punkter for at få nogle af sine synspunkter igennem på andre punkter, altså vanskelighed ved at indgå på kompromis’er. En meget almindelig vanskelighed er også at den ene part kan blive vældig ophidset. Det kan føles som at man bliver varm og hjertet hamrer, og samtidig med at man føler at den anden er fuldkommen urimelig. Det medfører desværre også tit at den der er ophidset kommer til at sige negative ting, eller true med beslutninger som vedkommende egentlig ikke mener, men som sætter negative tanker og følelser i gang hos den anden. Og så går den negative roulette nogen gange videre. I den situation er det vigtigt at parret har nogle måder at berolige sig selv og hinanden. Om ikke andet så ved at holde pause og foretage sig noget beroligende mens man køler af.

Du kan læse mere om vanskeligheder i parforhold her

Hvis du og din partner er interesseret i et mere grundigt check-up, kan I lave en aftale med en af os. Læs nærmere her.

Tilbage til spørgeskemaet