Svar på spørgsmål 7 om værdier og mål

Du har svaret at I ikke har I indrettet jeres liv så I har traditioner og vaner I er tilfredse med, eller at I ikke har fælles mål og værdier i jeres liv.

En af vanskelighederne i parforhold kan være at man mangler noget grundlæggende fælles i sit liv. Der mangler overordnede fælles værdier og fælles mål. De overordnede ting man arbejder på at nå, de ting der er vigtige i livet, er helt forskellige for de to parter, og der er ikke noget til at bygger bro. Mange par har også udformet deres fælles værdier i nogle traditioner og vaner som udtrykker den fælles mening de føler.

Hvis man mangler noget helt grundlæggende fælles i sit parforhold, kan man komme til at mangle en fornemmelse af meningsfuldhed i parrets liv. De vigtige ting i livet bliver måske mere noget man har hver for sig og ikke deler med den anden og det kan også få et ellers godt forhold til at miste i intensitet og måske helt dø ud.

Du kan læse mere om vanskeligheder i parforhold her

Hvis du og din partner er interesseret i et mere grundigt check-up, kan I lave en aftale med en af os. Læs nærmere her.

Tilbage til spørgeskemaet